• Chinese geneeswijzen en gynaecologie:
  Oeroude methodes voor de vrouw van nu

  In het oude China was het krijgen van kinderen heel belangrijk. Er bestond geen AOW of pensioen en dus was je van je kinderen afhankelijk voor een verzorgde oude dag. Daarnaast speelde in de Chinese religie voorouderverering een belangrijke rol en was het om die reden heel erg belangrijk dat de familielijn doorgezet werd. Een groot deel van de klassieke medische teksten gaan dan ook over gynaecologisch onderwerpen. Daarin wordt uitgelegd hoe je met behulp van acupunctuur en Chinese kruidenformules de menstruatiecyclus kunt reguleren, de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen kunt bevorderen en hoe je problemen rond zwangerschap en bevalling kunt voorkomen en behandelen.

  Die oeroude technieken worden, aangevuld met nieuwe inzichten, nog steeds toegepast. Van een aantal gynaecologische behandelingen werd de effectiviteit wetenschappelijk aangetoond. Denk bijvoorbeeld aan de behandeling van (zwangerschaps)misselijkheid, het keren van een kindje dat in stuitligging ligt en het vergroten van de kans op een succesvolle IVF.

  Uit een Duits onderzoek blijkt dat acupunctuur bij een IVF behandeling de kansen van de vrouw om zwanger te worden, aanmerkelijk vergroot. Van de vrouwen die vlak voor en vlak na de terugplaatsing met acupunctuur behandeld waren, werd 42,5% zwanger. Een even groot aantal vrouwen in de controle-groep kreeg alleen de terugplaatsing. Hiervan werd 26,3% zwanger. In beide groepen waren de vrouwen gemiddeld 32 jaar en hadden zij al twee eerdere IVF behandelingen ondergaan. 
  Ik begeleid vrouwen gedurende het gehele IUI/ ICSI/ IVF traject. De behandelingen die nodig zijn rondom de terugplaatsing, dienen het liefst vlak voor en vlak na de inseminatie plaats te vinden. Indien nodig vinden deze behandelingen plaats in het weekend.

  Wilt u meer weten? U kunt telefonisch contact opnemen en direct uw vragen bespreken. Ook is het mogelijk om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsconsult, waarin we bespreken welke rol acupunctuur kan spelen bij de behandeling van uw klachten.