• Behandeling

  Uw eerste bezoek aan mijn praktijk begint met een uitgebreide intake. Naast een gesprek over alle aspecten van uw gezondheid vindt daarbij een lichamelijk onderzoek plaats. Daarbij wordt onder meer uw pols gevoeld en uw tong bekeken, zoals dat ook bij andere traditionele Chinese geneeswijzen vaak gebeurt. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek stel ik een diagnose. Daarmee kan ook direct besproken worden hoe de behandeling er in grote lijnen uit zal zien. Tijdens uw eerste bezoek vindt ook gelijk een behandeling plaats.

  Bij een acupunctuurbehandeling worden heel dunne, steriele wegwerpnaaldjes op speciale plaatsen in de huid gebracht. Het inbrengen van de dunne naaldjes kunt u even voelen, maar in het algemeen wordt een behandeling vooral als weldadig en ontspannend ervaren. In veel gevallen treedt direct na de eerste behandeling al een vermindering van uw klachten op.

  Acupunctuur kan ondersteund worden met moxa, cupping en Chinese kruiden. Daarnaast krijgt u persoonlijke adviezen en oefeningen waarmee u ook zelf actief aan uw herstel kunt bijdragen.

 • Privacy – AVG

  Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uw behandelingen.

  Ook kan in uw dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie / burgerlijke staat.

  Ik, als uw behandelende acupuncturiste, doe mijn best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • Door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens
  • En door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

  Tevens houd ik mij aan het Privacy Reglement van de Nederlands Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA website www.acupunctuur.nl.

   

  Klachtenprocedure

  Ik ben lid van de NVA. Dit betekent dat u kunt vertrouwen op mijn vakkundigheid, kwaliteit en voor een correcte afhandeling van uw klacht. Mocht gedurende de behandelrelatie een probleem ontstaan dan kunt u dit melden bij NVA. Zie voor meer informatie www.acupunctuur.nl/pages/klachtenprocedure.